Versjon 1.2 av Asset Manager lansert

posted 26 Jan 2012, 14:05 by Ole Anders Kampelien   [ updated 26 Jan 2012, 14:06 ]
Versjon 1.2 av Asset Manager lanseres 26.01.2012, og inneholder forbedringer av systemet. Her er hovednyhetene:
  • Opplasting av flere bilder og dokumenter samtidig
  • Forbedrede skjermbilder for objektvisning
  • Opprette objekter uten å måtte velge Produktklasse
  • Opprette objekter direkte fra “Produkt mal”
  • Ny påloggingsside med statusmeldinger fra systemetOpplasting av flere bilder samtidig
Det er nå mulig å laste opp flere vedlegg (dokumenter og bilder) på et objekt i en og samme prosess. I opprinnelig skjermbilde for “Vedlegg” er det lagt til en ny knapp øverst som heter “Legg til flere vedlegg”.


Når du trykker på denne knappen får du opp en dialogboks hvor du laster opp ønskede vedlegg.


Velg fil fra din datamaskin, fortsett til du har valgt alle ønskede filer for ditt objekt. Alle valgte filer listes i dialogboksen.


Trykk så “Lagre vedlegg”. Alle valgte filer vil da lastes opp på objektet.

Dersom du ikke har valgt et hovedbilde for ditt objekt, vil en varseltrekant på knappen “Vedlegg” varsle om dette.


Forbedret skjermbilde for objektvisning
Når et objekt har status “Klar for overføring”, finnes det nå en knapp for å overføre objektet til auksjon direkte fra objektvisningen.

Menyvalgene i objektvisningen har fått nytt utseende. For de med delinggsmulighet for objekter, kan du se hvor mange delinger objektet har på knappen “Deling”.Opprett et objekt uten å velge produktklasse
Du kan nå opprette og lagre et objekt, uten å velge produktklasse. Produktklasse må da velges senere, for å fortsette registreringen av objektet.Opprett et objekt direkte fra “Produkt mal”
Alle produktmaler presenteres i en ryddig oversikt. Du kan også søke på produktklassene. Dersom du er usikker på hvilken produktklasse du skal bruke for et objekt, vil du i oversikten over produkt malene finne alle tilgjengelige produktklasser. Beskrivelse av produktklassene vil fortløpende bli lagt til. Når du har funnet ønsket produktklasse kan du trykke på “Grønn pil” for å registrere et objekt med denne produktklassen.
Ny påloggingsside med statusmeldinger fra systemet
I det nye påloggingsbildet vil det dukke opp viktige statusmeldinger fra systemet. Ofte vil statusmeldingene ha en link til supportsiden for Asset Manager, med utfyllende informasjon.

Når du er logget inn, kan du gå til supportsiden med å trykke på “Support” nederst til venstre i menyen.
Comments